یکی از این دستگاههای خودکار  " دستگاه تهویه Sure Vent "  می باشد.

 

این دستگاه تهویه خودکار ، با جریان محدود و نیروی اکسیژن کار می کند و روشی برای تامین تهویه مصنوعی است . این دستگاه عمدتا به منظور تهویه بیماران دچار وقفه تنفسی یا کاهش تهویه مورد استفاده قرار می گیرد.

در این دستگاه کاربر می تواند سرعت تنفس ، حجم تنفس ، غلظت اکسیژن ، فشار و PIP را تنظیم نماید. استفاده از این دستگاه می تواند راه موثری برای نگهداری اکسیژن باشد زیرا به جای اتلاف اکسیژن با جریان ثابت ، فقط حجم مورد نیاز بیمار را در حین دم تحویل می دهد.

 

برای مشاهده فیلم های آموزشی این دستگاه بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

مشاهده فیلم اول  -  مشاهده فیلم دوم  -  مشاهده فیلم سوم

برای مشاهده دفترچه راهنمای دستگاه (به زبان انگلیسی) اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده دفترچه راهنمای دستگاه (به زبان فارسی) اینجا کلیک کنید.